Logo
0 ks
za 0,00 Kč
Nákupní košík je prázdný
Potřebujete poradit? Neváhejte nás kontaktovat.

REKLAMACE ZÁSILKY

1. Na zboží prodávané spotřebitelům se vztahuje záruční doba 24 měsíců, pokud není uvedeno jinak. Pokud se na nějaké zboží vztahuje delší záruční  doba, musí  být uvedena v záručním listu, který je dodán spolu se zbožím.

2. Záruční doba uvedená na našich stránkách je určena pro koncové zákazníky - spotřebitele, nikoliv pro kupující, kteří nejsou  spotřebiteli. Kupujícím, kteří nejsou spotřebiteli, stanovuje záruční  dobu konkrétní dovozce zboží do ČR.

3. Pokud zákazník zjistí vadu na dodaném zboží nebo jeho neúplnost   (případně nesprávný typ, barvu, počet kusů,…) sdělí neprodleně tuto skutečnost pracovníkům internetového obchodu, kdy  tak  učiní ve vlastním zájmu řádného vyřízení reklamace.

4. Doporučujeme prohlédnout si zboží bezprostředně při jeho  převzetí.  Pokud je zjištěno mechanické poškození obalu výrobku, je  kupující  povinen zkontrolovat stav zboží a v případě poškození vyhotovit  záznam o  poškození za přítomnosti dopravce. Odpovědnost za poškození v  průběhu  přepravy nese dopravce, veškeré zboží je pojištěno. Na základě   vyhotoveného záznamu bude zákazníkovi po uzavření škodní události s dopravcem poskytnuta přiměřená sleva nebo dodán nový výrobek. Podepsáním   přepravního listu kupující souhlasí s jeho převzetím a stvrzuje, že dorazilo nepoškozené vinou dopravy. U přepravy poštou je nutno nahlásit poškození zásilky do 24h od doručení. Na pozdější reklamace způsobené vinou dopravy nelze brát zřetel a budou zamítnuty.

5. Záruka se nevztahuje na běžné opotřebení věci (nebo jejích dílů).  Opotřebování věci způsobené jejím obvyklým užíváním není tedy kryto záruční odpovědností prodávajícího.

6. Práva z odpovědnosti za vady se uplatňují u prodávajícího, u kterého byla věc zakoupena. Je-li však v záručním listě uvedena jiná společnost určená k opravě, která je v místě prodávajícího nebo v místě pro kupujícího bližším, uplatní kupující právo na opravu u společnosti určené k provedení záruční opravy. V případě, že není možné zajistit opravu tímto způsobem, zajistí opravu prodávající.

7. V případě, že není reklamované zboží osobně předáno k reklamaci prodávajícímu, je kupující odpovědný za přepravu a případné škody při ní způsobené. K přepravě reklamovaného zboží doporučujeme používat pokud možno originální obaly. Zásilka by měla být ve vlastním zájmu kupujícího  pojištěna.

8. O vaší reklamaci rozhodneme ihned, ve složitějších případech do 5 dnů. Do této lhůty se nezapočítává nutná doba pro odborné posouzení reklamované vady, nejpozději bude reklamace vyřízena včetně odstranění vady do 30 dnů. Tuto lhůtu lze po dohodě se spotřebitelem prodloužit. Po uplynutí této lhůty má spotřebitel stejná práva, jako by se jednalo o vadu, kterou nelze odstranit.

9. Prodávající je povinen spotřebiteli vydat písemné potvrzení o tom, kdy spotřebitel právo uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký  způsob vyřízení reklamace spotřebitel požaduje a dále potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace. Tato povinnost se vztahuje i na jiné osoby určené k provedení opravy.

10. V případě oprávněné reklamace má kupující právo na náhradu nákladů spojených s reklamací (zejména poštovného, které uhradil při odeslání  reklamovaného zboží). Zboží po reklamaci bude připraveno k osobnímu vyzvednutí na provozovně. Po dohodě je možno zboží kupujícímu na jeho náklady zaslat.

Doporučený postup pro reklamaci


1. Ujistěte se, že v balení produktu není na záručním listě uvedeno servisní středisko tohoto produktu. Pokud je servisní středisko uvedeno, obraťte se prosím na něj a jeho zaměstnanci Vám poradí, co je   nutno udělat pro rychlé a bezproblémové řešení reklamce. Tyto  informace se dají taktéž ve většině případů zjistit na internetové  stránce daného  servisu či výrobce. Pokud servisní středisko není uvedeno, postupujte  prosím dle návodu. Pokud jste zde našli servisní  středisko Vašeho  výrobku, bez váhání se na něj, prosím, obraťte.

2. Zboží zasílejte, pokud možno v originálním obalu anebo v jiném,vyhovujícím přepravním obalu. Naše firma neručí za případné mechanické poškození při přepravě zboží do autorizovaného servisu nebo do sídla naší firmy. Prosím pozor - i při osobním předání reklamace je nutné zboží předat včetně odpovídajícího obalu zajišťujícího jeho bezpečný transport.

3. Pokud chce zákazník reklamovat zboží koupené v internetovém obchodě, doporučujeme, napsat průvodní dopis, kde uvede zejména typ výrobku,  číslo prodejního dokladu a popis závady. Do krabice můžete přibalit kopii dokladu o koupi zboží. Reklamované zboží odešlete na na výše uvedenou adresu. Zásilku je vhodné zaslat doporučeně a pojistit. Zásilky s dobírkou nebudou přijaty.

4. Na krabici napište velkým písmem REKLAMACE. Zaslání těchto dokumentů usnadní identifikaci zásilky a vyřízení požadavku. Zásilky, ze kterých není patrné, proč k nám byly zaslány, budou vráceny odesilateli.

5. Zákazník může rovněž zboží reklamovat osobně na provozovně na výše uvedené adrese

Vytvořeno na Eshop-rychle.czEshop-rychle.cz
Zpracování osobních údajů můžete ovlivnit úpravou svých preferencí ochrany soukromí.